Általános Szerződési Feltételek

 

Név:                            Morvai Ádám egyéni vállalkozó

székhely:                     3532 Miskolc, Ferenc u. 17.

nyilvántartási szám:   51715489

adószám:                    68416508-1-25

NAIH azonosító:                     NAIH-138329/2018

mint Szolgáltató


az általa üzemeltetett honlapon szereplő szolgáltatásait és termékeit az alábbi, általános szerződési feltételekben meghatározottak szerint nyújtja a szolgáltatásokat/termékeket megrendelők részére:

Szolgáltató által üzemeltetett honlapok

www.mbmsolvers.com

Általános szabályok

A szolgáltatás igénybe vevője, vagy a termék megvásárlója (továbbiakban együttesen: Megrendelő) minden olyan 16. életévét betöltött, illetve 18. életévet betöltött cselekvőképes természetes személy, illetve jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki Szolgáltató honlapján keresztül szolgáltatást vagy terméket továbbiakban együttesen: szolgáltatás) rendel meg.

Megrendelő a honlapokon kiválasztott szolgáltatás megrendelésével, igénybevételével (regisztráció, megrendelés) tudomásul veszi, és elfogadja jelen általános szerződési feltételekben foglaltakat.

A szolgáltatás tárgyát képezi valamennyi, a honlapokon aktuálisan megtalálható, megvásárolható termékek és szolgáltatások.

A szolgáltatásra irányuló megrendelését kizárólag honlapon lévő űrlapon lehet leadni. Szolgáltató az egyéb módon, különösen telefonon, faxon, e-mail-ben, levélben leadott megrendeléseket nem fogad el. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a weboldalon a szolgáltatásokkal kapcsolatos adatok (kifejezetten a szolgáltatás ára, elérhetősége, tartalma, leírása) a lehető legpontosabban szerepeljen. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 vagy 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak, kivéve az akciók keretében meghirdetett ajándékszolgáltatások. A szolgáltatások mellett feltüntetett képek illusztrációk. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 4/2014. (II.26.) kormányrendeletben és a PTK-ban rögzített rendelkezések az irányadók.

A szolgáltatások mellett feltüntetett árak minden esetben forintban értendőek. A feltüntetett árak bruttó összegek, az áfa mértéke 0% (alanyi adómentes).

A szolgáltatásokhoz esetlegesen kapcsolódó bónusz ajándékokat Szolgáltató térítésmentesen biztosítja Megrendelő részére. A bónuszokat Szolgáltató bármikor, és bármilyen formában jogosult egyoldalúan módosítani, megszüntetni.

A szolgáltatás megrendelése esetén kötelezően megadandó adatok:

  • név
  • e-mail cím
  • mobiltelefonszám
  • számlázási adatok
  • vállalkozás neve
  • székhelye
  • termék (könyv és egyéb infotermék) esetén postázási cím

A szolgáltatás megrendelésekor, és a fenti adatok kitöltése után a honlap automatikusan a fizetési felületre irányítja a Megrendelőt.

Bankkártyás fizetés és számlázás

A bankkártyás fizetést jelenleg a „CIB bank” fizetési felülete, valamint a „Simple Pay” fizetési felülete biztosítja. A megrendelő a bankkártya adatainak megadásával tud fizetni. A bankkártya adatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik.


A bankkártyás fizetést követően a Szolgáltató elektronikus számlát állít ki, melyet Megrendelő által megadott e-mail címre küld meg. Ezen kívül Szolgáltató 2 órán belül visszaigazolást is küld Megrendelő részére, mely a megrendelés adatait, illetve a megvásárolt szolgáltatással kapcsolatos egyéb információkat tartalmazza.

Minden egyes megrendelés az Interneten kötött szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra és archiválásra kerül, utólagosan hozzáférhető és visszakereshető. Minden egyes megrendelés fizetési kötelezettséget von maga után.

Jelen általános szerződési feltétel magyar nyelven íródott, és Magyarország vonatkozó jogszabályai az irányadóak rá.

Szolgáltató kijelenti, hogy nem vállal felelősséget olyan működési hibáért, mely meggátolja a Megrendelőt, hogy a Szolgáltató honlapjára belépjen, csatlakozzon, vagy megrendelését leadja. Nem vonható felelősségre továbbá a Megrendelő számítógépének bármilyen jellegű hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az Internet csatlakozás megszakadása miatt felmerült esetleges károkért.

Egyedi szabályok egyes szolgáltatások megvásárlása esetén


-Könyv, egyéb infotermékek


Szolgáltató honlapján megrendelt könyv és egyéb infortermék esetén Szolgáltató a megvásárolt terméket kizárólag futárszolgálat útján kézbesíti Megrendelő által megadott postázási címre. A futárszolgálat díját minden esetben az adott termék megvásárlásakor Szolgáltató feltünteti, Megrendelő pedig a termék vételárával egyidőben fizeti meg bankkártyás fizetési móddal.

A megrendelést Szolgáltató a kifizetést követő munkanapon dolgozza fel, és adja át a Webshippy Kft. részére, aki a raktározást, csomagolást és szállítást biztosítja. Megrendelő a megvásárolt terméket a rendelésétől számított 2-3 munkanapon belül kapja kézhez.

A Szolgáltató kézbesítő és logisztikai partneréről további adatok az Adatvédelmi irányelvekben találhatóak.

A könyv és egyéb infotermék vásárlásától való elállás joga a hatályos jogszabályok alapján illeti meg Megrendelőt.

-Tanácsadás

A Szolgáltató tanácsadási szolgáltatásokat kínál a Megrendelőnek, amit a megrendelés után bankkártyával tud kiegyenlíteni a Megrendelő a Szolgáltató weboldalán. A sikeres fizetés után a Felek időpontot egyeztetnek a tanácsadásra, melynek ütemezését közösen alakítják ki.

-Workshopok, tréningek, konferenciák (továbbiakban: rendezvények)

A Szolgáltató által szervezett rendezvényeken való részvétel lehetőségét Szolgáltató a honlapján történő megrendelés és bankkártyával történő kifizetés esetén biztosítja.

A megrendelt és kifizetett rendezvény lemondására a rendezvény napja előtt maximum 5 nappal van lehetőség. A lemondást Megrendelő írásban, a Szolgáltató e-mail-címére megküldött levélben teheti meg, melyben közli a befizetett összeg visszautalására vonatkozó banki információkat. Szolgáltató a Megrendelő által befizetett összeget 10% kezelési költség levonása után, 2 munkanapon belül visszautalja.

A rendezvényt megelőző 5 napon belül pénzvisszatérítésre nincs lehetőség, illetve Szolgáltató nem kötelezhető arra, hogy másik lehetőséget biztosítson Megrendelő részére.

Előfizetői rendszer (különleges kiegészítő feltételek)

A Szolgáltató által nyújtott „MBM Business Club” előfizetés alapú szolgáltatáson keresztül a Szolgáltató hatékony, közvetlenül alkalmazható marketing és vállalkozói ismereteket, ezzel kapcsolatos oktatóvideókat, tananyagokat oszt meg a Szolgáltatás igénybe vevőivel (a továbbiakban: „Tag”). A Szolgáltatás célja, hogy a tagokat megismertesse az üzlet és a marketing trendjeivel, ismereteivel.

Jelen szerződés alapján a Tag megbízza a Szolgáltatót a szolgáltatás keretében vállalkozási és marketing ismeretekkel kapcsolatos tananyagok elkészítésével az előfizetéses rendszeren keresztül történő elérhetőségével.

A szerződés tárgyát képezik:

  • a szerződés megkötésének időpontjában elérhető tananyagok (videók, oktatások, előadások felvételei, egyéb tananyagok), valamint
  • a Szolgáltató által később elkészített, és meghatározott időközönként közzétett anyagok.

A fenti Szolgáltatáson kívül a Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tesz közzé a honlapon, amik az marketinggel és vállalkozással kapcsolatos egyéb szolgáltatások, (offline képzések, online és offline konzultációs lehetőségek, tanácsadás és mentoring) nyújtására, illetve kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formátumú átruházására (a továbbiakban: „Egyéb szolgáltatás”) vonatkoznak.

Az MBM Marketing club szolgáltatásra vonatkozó szerződés a Szolgáltató és a Tag – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” a Tag által hozzáférhető mbmsolvers.com weboldalon található „fizetés” gomb lenyomásával és az azután megjelenő okosűrlap kitöltésével, valamint a fizetés véglegezésével jön létre. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak, valamint ő maga cselekvőképes.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa.

Jelen szerződés határozatlan időre jött létre.

Az előfizetési díj és részvételi feltételek
A Szolgáltatás nyújtásáért a Szolgáltató havi megbízási díjra jogosult. Ezen díj pontos mértékét a rendelési okosűrlap, valamint a weboldal tartalmazza.

A regisztráció során a Tagnak meg kell adnia érvényes bankkártya adatait. Továbbá a Tag kijelenti, hogy a megadott bankkártyaadatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik.

Az előfizetés díját ismétlődő bankkártyás fizetéssel lehet kiegyenlíteni az erre külön létrehozott megrendelő űrlapon. Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a SimplePay által biztosított lehetőség, mely azt jelenti, hogy a Tag által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. Az előfizetés során a megadott időszak végeztével a következő időszak automatikusan elindul. Az előfizetési díja automatikusan kiegyenlítésre kerül az előzetesen megadott kártyaadatokkal.

Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez a jelen feltételek elfogadásával a Tag hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen oldalon (mbmsolvers.com) kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártya adatok újbóli megadása és a Tag tranzakciónként hozzájárulása nélkül a Szolgáltató által kezdeményezve történjenek. A bankkártya adatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik.

A sikeres bankkárytás fizetést követően az a Tag előfizetése aktív lesz, és mindaddig fennáll, míg a szolgáltatás a Tag a saját fiókjában, vagy emailben, a hello@mbmsolvers.com.hu címen a tagság lemondását nem kéri. A szolgáltatás havi díja minden hónapban a fordulónapon kerül levonásra, mely az előfizetés napján indult. Sikertelen bankkártyás fizetés esetén a Szolgáltató tájékoztató levelet küld, majd ezután újból megpróbálja levonni az összeget. Amennyiben a levonás többszöri próbálkozás esetén sikertelen, vagy a tag kérte a tagságának megszűntetését, az előfizetés automatikusan megszűnik. A tagság megszűnése után a Tag már nem jogosult az előfizetéshez tartozó szolgáltatásokra, minden platformról törlésre kerül, valamint az anyagokhoz a továbbiakban nem férhet hozzá.
A kifizetett előfizetési időszakokat a szolgáltató nem köteles visszatéríteni!

A sikeres fizetést követően a Szolgáltató elektronikus számlát állít ki a Tag részére, amit a vásárlást követően automatikusan e-mailben kap meg. A sikeres fizetést követően a tagság egy felhasználónévvel és jelszóval vehető igénybe, amit a szolgáltató biztosít. A helytelenül megadott adatok miatt keletkező esetleg károkért a szolgáltató nem vállal felelősséget. A belépési adatokat harmadik félnek szigorúan tilos kiadni, kizárólag a szolgáltatást igénybevevő tag használhatja a felületet, valamint ennek be nem tartása jogi következményeket von maga után. A szolgáltatás pontos tartalmának és árának változásának jogát a szolgáltató fenntartja. Az kapcsolódó online és offline rendezvényeken kép és videófelvétel készülhet, melyhez minden tag hozzájárul, valamint azt a szolgáltató szabadon felhasználhatja marketing célokra. Ezzel kapcsolatosan a Tagoknak követelésük nem lehet, ha csak azt előre, a rendezvény előtt írásban jelzik. Ebben az esetben a Szolgáltató megtagadhatja a részvételi lehetőséget a Tagtól.

Felmondás kezdeményezése

 A Tag, mint fogyasztó a szerződés megkötését követő 14 naptári napon belül azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést. 
A Tag a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést felmondhatja rendes, vagy azonnali hatályú felmondással is.
Rendes felmondás esetén a Tag jelzi a Szolgáltató felé, hogy meg szeretné szüntetni a Tagságát e-mailen, a hello@mbmsolvers.com címen keresztül. Fontos, hogy a felmondási idő utolsó napja az utolsó megbízási díj levonását követő harmincadik napra essen.

Azonnai felmondás esetén a szerződés felmondható a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben, ha a másik fél jelen szerződésben foglaltakat súlyosan megszegi.

Szerzői jog

Az Instagram marketing – A siker titka lépésről lépésre című könyv Morvai Ádám és Berki Zsolt kizárólagos szellemi terméke, mely szerzői jogi védelem alatt áll. Az Instagram marketing – A siker titka lépésről lépésre című könyv vonatkozásában Morvai Ádám és Berki Zsolt szerzők kizárólag Morvai Ádám egyéni vállalkozó (Szolgáltató) részére biztosítottak felhasználási szerződést. Morvai Ádám és Berki Zsolt előzetes írásbeli engedélye nélkül az Instagram marketing – A siker titka lépésről lépésre című könyv semmilyen formában nem használható fel (pl.: nyilvánosságra hozatal, terjesztés, másolás, többszörözés, stb.).

Ezen túlmenően a Szolgáltató által üzemeltetett honlapok tartalma – eltérő hivatkozás hiányában – a Szolgáltató szerzői és polgári jogi védelem alatt álló jogtulajdona. A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (pl. szöveg, kép, hang, videó, stb.) csak a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével használható fel. A Megrendelő jelen szerződés elfogadásával nem szerez magának szerzői, vagy felhasználási jogot. Így a Megrendelő a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetén 1 500 000 Ft összegű kötbért köteles fizetni a Szolgáltatónak.

Kapcsolat

További kérdéseket a hello@mbmsolvers.com e-mail címre várunk. Válaszát 72 órán belül kivizsgáljuk és visszajelzünk.

Panaszkezelés

A felmerülő panaszokat a hello@mbmsolvers.com e-mail címre tudják elküldeni. Vállaljuk, hogy 72 órán belül megvizsgáljuk a panaszát és visszajelzünk. Kérjük panaszát részletesen írja le, hogy milyen termékkel,

vagy szolgáltatással milyen jellegű problémája adódott.

Az érintett személyek jogait az adatvédelmi tájékoztató tartalmazza, ami szintén megtalálható az mbmsolvers.com weboldalon.

Jelen szabályozás 2019. január 1. napjától hatályos.